Jef Van Grieken

Om het werk van Jef Van Grieken te typeren, kunnen we Johan Van Cauwenberge citeren : De grote aantrekkingskracht en meteen ook de sterkte van zijn totale ontplooiing ligt in de compositie. Hij observeert de ruimtelijkheid, tast en stapt de omgeving af als een landmeter, kiest en selecteert wat meest op hem indruk maakt ; vervolgens tekent en construeert hij in zijn hoofd het beeld dat hij er van wil maken. Dan pas begint het echte werk ; dat waar het atelier stil van wordt wanneer een flinterdun laagje stof het lege blad of doek gaat vullen met een beeld waarvan sommigen achteraf ten stelligste zullen ontkennen dat het door een mensenhand is vervaardigd . Het originele van een kunstenaar als Van Grieken ligt niet in de ogenschijnlijke imitatie van een idee of een gegeven realiteit. De voortdurende toevloed vaan nieuwe impressies filtert hij tot een herkenbaar onderdeel van zijn kleurrijk en geschakeerd oeuvre.

Kunstschilder

Jef Van Grieken

A life dedicated to art

Jef Van Grieken was born in Herenthout, Belgium, on July 29th 1950. He studied at the art academy of both Antwerp and Mechelen and obtained a Master Degree at the Higher Institute of Antwerp. Since 1975 Jef van Grieken participated in several national and international exhibitions.

He has given 'lectures-demonstrations' at the Smithsonian Institute (Washington, 1986). Other large exhibitions of his work were held at The Fine Arts Musueum, the largest modern art museum in Asia (Taipei, 1991) and the Curaçao Museum (Willemstad, 2002).

His work can be admired in several belgian musea, banking institutions and also for example in Brussels National Airport and in the Brussels Royal Library. Van Grieken's art is to be found in musea such as the Museum of Nürnberg, Taipei and Royal Fine Arts Museum Antwerp and in private collections in Colombia, Brasil, Mexico, the USA and Saudi Arabia, just to name a few.

In his career, Jef Van Grieken has been rewarded with the prize for 'Jonge Belgische Grafiek' (1978), The Grand Prize of Kortenberg, the first prize at 'Belgica-150' (1980) and he received a reward at the Nürnberg Bicentennial for Drawing Arts.

Biografie

Jef Van Grieken (°Herenthout 29/07/1950)

Studeerde aan de academie van Antwerpen (1967-69) en Mechelen (1969-73) en vanaf 1973 tot '76 aan het Nat. Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen in de afdeling vrije grafiek. Vanaf 1975 nam hij deel aan talrijke individuele- en groepstentoonstellingen in binnen- en buitenland.

Enkele opgemerkte persoonlijke exposities waren :

1984 en 2013: Het Belgische Huis te Keulen
1986 In Washington : 'lectures & demonstrations' in het Smithsonian Institute ; Tentoonstelling in The International Devolpment Bank en het Brasilian Culturel Center te Washington
1991 in het Fine Arts Museum in Taipei
2000 : Overzichtstentoonstellng in de Cultureel Centrum A. Spinoy te Mechelen.
2002 in het Curaçao Museum in Willemstad
Van 1980 tot '93 bij galerie De Vuyst te Lokeren Antwerpen : Galerie Van Campen-Roctus, en 't Scoon Huys sinds '94 tot heden bij galerie Albert I te Brussel

Met zijn werk is hij ook vertegenwoordigd in vele binnen- en buitenlandse openbare collecties, waaronder de Musea voor Schone Kunsten te Antwerpen en Mechelen, de Koninklijke Bibliotheek in Brussel en in talrijke Belgische bankinstellingen. Ook in de musea van Nürnberg en Taipei en in privéverzamelingen in Columbia, Mexico, de V.S. en Saoedi-Arabië en tal van Europese landen.

Van Grieken werd voor zijn werk onderscheiden met de Prijs voor Jonge Belgische Grafiek 1978, de Grote Prijs Kortenberg en de eerste Prijs voor Tekenkunst Belgica-150 in 1980. Hij was bovendien laureaat van de Biënnale voor Tekenkunst in het Duitse Nürnberg.

In 1983 verscheen bij uitgeverij Lannoo een eerste monografie over zijn werk (door Marcel Duchateau) die vrij snel uitgeput was.
In het najaar van 2000, ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag organiseerde de Stad Mechelen een grote overzichtstentoonstelling in het Cultureel Centrum A. Spinoy, tevens verscheen er een tweede omvangrijke monografie : "De Getekende Stilte", geschreven door VRT-medewerker Johan Van Cauwenberge. (ook uitgeput) Een recent boek verscheen bij uitgeverij P te Leuven een geeft een overzicht van de pastels en acrylschilderijen van 2000 tot 2010. Bij Pandora-books werd een catalogue raisonné van zijn grafisch uitgegeven, dit betreft alle etsen, een gedeelte van deze werken werd in 2014 voorgesteld in het Jacob Smitsmuseum te Mol